ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรม วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว

 

 

 

ประกาศ  รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ วารสารศาสตร์มือถือ (5 พ.ย. 60)

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

วรรณภร สมุทรอัษฎงค์

The Asahi Shimbun

2

จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

สปริงนิวส์ทีวี

3

ปารณีย์ จันทรกุล

ไทยพีบีเอส

4

เนตรนภิส พัฒนาไพบูลย์กุล

วิทยุศึกษา ศธ.

5

พิมพ์อัปสร เกตุพุ่ม

นิวทีวี

6

ราม ปั้นสนธิ

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

7

เพทาย กันนิยม

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย (แอดมินเพจ)

8

ปรีชาพล อินทรโชติ

ไทยพีบีเอส

9

วรรษมน อุจจรินทร์

หนังสือพิมพ์ The Nation

10

สมชาย มณีสวัสดิ์

มติชนทีวี

11

ดารินทร์ หอวัฒนกุล

ไบรท์ทีวี

12

สุดารัตน์ สร้างถิ่น

โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10

13

ศุภลักษณ์ หัตถพนม

สยามรัฐ

14

นฤมล พุกยม

Fm.101

15

ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

16

กฤชอรรณัฐ แสงโชติ

เพจอีจัน

17

สมปรารถนา นาวงษ์

เพจอีจัน

18

วุฒินันท์ นาฮิม

เนชั่นทีวี

19

ธนดล ยิ่งยง

หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

20

สุรีย์พร  ตะเภาพงษ์

อดีตนักข่าวไบรท์ทีวี

21

เอกพล เธียรถาวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

22

มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

23

พลวุฒิ สงสกุล

สำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD

24

โกวิทย์ บุญธรรม

ไทยพีบีเอส

25

ชีวันธร ภูษี

หนังสือพิมพ์ เดลิมิเร่อร์

26

ธิดารัตน์ ษิณปักษา

ไทยพีบีเอส

27

อนิรุตร์ กุลบุตร

ไทยพีบีเอส

28

สุมลชัย ภูเดช

ไทยพีบีเอส

 

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 31  ต.ค. 60

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว

(Mobile Journalism for Journalists) ปี 2560

โดย นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.          หลักคิด และบทเรียนจากต่างประเทศ ในเรื่อง วารสารศาสตร์มือถือ

การนำไปใช้ ข้อท้าทาย และอนาคต

10.00 – 10.15 น.          พักอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.          ความแตกต่างของ

User –Generated Content (UGC) กับ User- Generated Story (UGS)

12.00-13.00  น.                        พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-13.45  น.                        ประเภทของภาพข่าว การวางภาพเพื่อเปิดหน้า การสัมภาษณ์

ภาพเชิงหลักฐานสำหรับงานสืบสวน   ภาพในสไตล์สารคดีเชิงข่าว

13.45-14.30  น.            การตกแต่งภาพ และวิดีโอ การใส่ตัวอักษร การถ่าย HDR สำหรับภาพนิ่ง และ

การถ่าย Timelapse สำหรับภาพวิดีโอ

14.30-14.45  น.            พักอาหารว่าง

14.45-15.30  น.            ทดลองตัดต่อ วิทยากรสาธิตให้ดูสิบนาที ที่เหลือ แต่ละคนทดลองทำเอง

พร้อมเสียงบรรยาย  ใส่เพลงประกอบ

15.30-16.30 น.             การถ่ายทอดสด

16.30-17.00 น.             วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ผลงานผู้อบรม

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว (Mobile Journalism for Journalists)” ปี 2560 โดยมีคุณพิภพ พานิชภักดิ์  รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นวิทยากร ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสื่อดิจิทัล  ให้กับนักสื่อสารมวลชน จำนวน 20 คน   สื่อมวลชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.tja.or.th (ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมภายในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560