เยี่ยมชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์ประจำจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

 

วานนี้ (20 ต.ค.) ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalist Association TJA) นำคณะผู้แทนสมาคมเยี่ยมชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์ประจำจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม และได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานของสื่อมวลชนจังหวัดหล่าวกาย โดยมีนายฝ่าน ซวง ฮุง ผู้อำนวยการสถานีฯ และกรรมการสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalist Association VJA) ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมฝ่ายข่าว และฝ่ายออกอากาศ

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ประจำจังหวัดหล่าวกายเป็นสถานีเดียวที่นอกจากจะมีรายการภาษาเวียดนามแล้วยังมีการแบ่งเวลาผลิตรายการให้กับชนกลุ่มน้อย 3  กลุ่ม ได้แก่ม้ง เย้า และหยาย  จากทั้งหมด 25 กลุ่ม  รวมทั้งหมด 9รายการ โดยนับตั้งแต่ออกอากาศมาได้ 1 ปี ปัจจุบันมีทั้งรายการข่าว สารคดี และบันเทิงเป็นภาษาชนเผ่าต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย

ในส่วนของฝ่ายผลิตรายการ มีผู้สื่อข่าวชาวม้ง 4  คน เย้า 4 คนและชาวหยาย 2คน ขณะที่กลุ่มผู้ชมเป็นชาวม้ง ร้อยละ 70 ของทั้งหมดรับชมได้ ในขณะอีกร้อยละ 30 มีปัญหาในการเข้าถึงสัญญาณเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภูเขา.