คณะผู้แทนสมาคมฯเข้าเยี่ยมคณะผู้แทนของสมาคมนักข่าวนครโฮจิมินห์ และหนังสือพิมพ์วัยหนุ่มเวียดนาม

(๒๓ต.ค) ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalist Association TJA) นำคณะผู้แทนสมาคมฯเข้าเยี่ยมคณะผู้แทนของสมาคมนักข่าวนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของเวียดนาม มีสมาชิกกว่า ๑,๕๐๐คน มีสำนักงานสื่อในเครือกว่า ๔๐แห่ง ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของผู้สื่อข่าวทั้งการจัดอบรมด้านวิชาชีพ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวด้วยกัน

นายมา เดีย เกือง ประธานสมาคมนักข่าวโฮจิมินห์ซิตี้ เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯก็ให้ความสนใจด้านจริยธรรมสื่อ โดยมีการจัดเสวนาเรื่องจริยธรรม และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้กับตัวแทนสื่อหลายภาคส่วน

ก่อนหน้านั้นคณะผู้แทนสมาคมฯไปเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์วัยหนุ่มเวียดนาม (Tuoi Tre) สื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของนครโฮจิมินห์ ที่ก่อตั้งมาแล้ว ๔๒ ปี มุ่งเน้นข่าวสารเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม และต่อต้านความไม่เป็นธรรม

นายลี ซวน จุง รองบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์วัยหนุ่มปิดเผยว่านอกจากนำเสนอข่าวสารแล้วหนังสือพิมพ์วัยหนุ่มยังจัดกิจกรรม "เพื่อการพัฒนาของอนาคต"เพื่อสร้างความใกล้ชิดเชื่อมโยงกับประชาชน

ในปี ๒๕๕๓ หนังสือพิมพ์วัยหนุ่มเวียดนาม มียอดขายสูงสุดที่ ๕๐๐,๐๐๐ ฉบับ แต่ปัจจุบันลดเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับต่อวัน เนื่องจากผู้บริโภคสื่อหันไปอ่านข่าวออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันเป้าหมายของหนังสือพิมพ์วัยหนุ่มคือการพัฒนาสื่อออนไลน์และรักษายอดพิมพ์ไม่ให้ลดลง

ขณะที่รายได้จากโฆษณาลดลงเหลือแค่ ๓๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี จากที่เคยได้สูงสุด ๕๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ.