สมาคมนักข่าวฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 5 ปี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สานต่อวิสัยทัศน์ ขยายความสัมพันธ์จีน – ไทย สองแผ่นดิน

 

 

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 5 ปี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สานต่อวิสัยทัศน์ ขยายความสัมพันธ์จีน – ไทย สองแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ  จัดงานฉลองครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 5  โดยนายหลู่เจี้ยน เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยมาเป็นประธานการเปิดงาน  พร้อมด้วยนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  นายพินิจ  จารุสมบัติ อดีตรองนายกฯ และ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย - จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ มาร่วมงาน  ภายใต้การต้อนรับของนางหลาน ซู่หง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ  นายจาง ปอ รองผู้อำนวยการ  และนายฉิน อวี้เซิน ที่ปรึกษาระดับสูงของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ  ในการนี้นายปรเมศ  เหล็กเพชร นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายมงคล  บางประภา อุปนายกฯ ฝ่ายบริหารและเลขาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนสื่อมวลชนที่เข้าอบรมหลักสูตรภาษาจีนเข้าร่วมแสดงความยินดี

นับแต่เปิดทำการเมื่อ 21 พ.ย. 2555  เป็นต้นมา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมชม  เข้าร่วมกิจกรรมหลายครั้ง  รวมทั้งบุคคลสำคัญของรัฐบาลไทย  องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน มาเยี่ยมชม ทำข่าวกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ในหลากหลายกิจกรรมอีกด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ดำเนินการภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน  ประกอบด้วย 1. กิจกรรมทางวัฒนธรรม  การแสดง และนิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ การจัดงานตรุษจีน งานวัด การละคร  ประเพณีพื้นบ้าน ชนเผ่า การจัดแสดงนิทรรศการวัตถุโบราณ  ภาพถ่าย  การโปรโมทการท่องเที่ยวของจีน

2. กิจกรรมการเรียนการสอน  มีการเปิดคอร์สอบรม ทั้งภาษาจีน การเขียนพู่กันจีน  การเต้นรำ  ดนตรีกู่เจิง  ศิลปะการป้องกันตัว มวยไท่เก๊ก  และการทำอาหาร เป็นต้น

ในการนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ยังได้เอื้อเฟื้อหลักสูตรการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน  ให้สื่อมวลชนไทย ผ่านสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาแล้วสามรุ่น

3.  การแลกเปลี่ยนแนวคิด  เช่นการจัดฟอรั่มวัฒนธรรมระดับไฮเอนด์ กิจกรรมสัมมนา เสวนา  การปรึกษาหารือกับหน่วยงานรัฐบาลไทย  หน่วยงานทางวัฒนธรรม  และประชาชน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และกระชับความสัมพันธ์

4. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  ผ่านแอปพลิเคชั่นวีแชต เฟซบุ๊ก ไลน์ เว๊ปไซต์ และห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ “Window of Shanghai”  การฉายภาพยนตร์  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน

สำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา  อาทิ การจัดงาน “วัฒนธรรมจีนเข้าสู่อาเซียน ณ ประเทศไทย”  นิทรรศการแสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์วัฒนธรรมจากประเทศจีน  เทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ 4  การแสดงศิลปะกังฟูวัดเส้าหลิน  การจัดงานสัปดาห์มรดกวัฒนธรรมจีน  นิทรรศการฉากละครสำหรับเด็ก  เป็นต้น

ในงานฉลองครบรอบ 5 ปีการก่อตั้งครั้งนี้  ได้มีคำคำขวัญแสดงวิสัยทัศน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ว่า “ยึดมั่นในเจตนารมณ์  สานสัมพันธ์จีน – ไทย”  โดยมีคำอธิบายตอนหนึ่งระบุว่า  “สำหรับการทำงานในอนาคตนั้น  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะยังยึดถือตามหลักเจตนารมณ์ และการชี้นำของประธานสี จิ้นผิง ตามแนวคิดสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนสมัยใหม่  และในอนาคตข้างหน้ายังสามารถขยายช่องทางการแลกเปลี่ยนร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของไทย  อุทิศพลังทางวัฒนธรรมให้แก่สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน”