2 นักข่าวที่ผ่านการสอบวัดผลได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานข่าว ณ Kompas Daily Newspaper กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

 

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวพุสดี สิริวัชระเมตตา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และนางสาวพัชรินทร์ สารพูนทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ซึ่งเรียนจบหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาอินโดนีเซียสำหรับสื่อมวลชนและผ่านการสอบวัดผลได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานข่าว ณ  Kompas Daily Newspaper  กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง 3 – 10  ธันวาคม 2560 สนับสนุนการอบรมโดย เครือเอสซีจี บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ผลิตภัณฑ์โกแฮร์) และ ปตท. (เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560)