นายชนะ ผาสุกสกุล รองเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับนายเขียว กันหะริด รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารกัมพูชา พร้อมด้วยคณะเครือข่ายสื่อมวลชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA)

 

นายชนะ ผาสุกสกุล รองเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับนายเขียว กันหะริด รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารกัมพูชา พร้อมด้วยคณะเครือข่ายสื่อมวลชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) จากการประสานงานโดยสมาคมนักข่าวกัมพูชา(Club of Cambodian Journalists)  ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา