เยือนสปป.ลาว

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(Thai Journalist Association) นำคณะเดินทางเยือนสปป.ลาว ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวลาว (Lao Journalists Association) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนสองประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย