คณะสมาคมนักข่าวเยี่ยมชมเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว

คณะสมาคมนักข่าวเยี่ยมชมเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสมาคมฯ จำนวน ๗ คน เดินทางเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ของบริษัทไซยะบูลีพาวเวอร์ จำกัด ที่เมืองไซยะบูลี แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานระหว่างเดินทางเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวลาว (Lao Journalists Association) ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายธเนตร จำรูญศิริ วิศวกรประจำโรงงานให้การต้อนรับ

สำหรับจุดที่สร้างเขื่อนไซยะบุรีตั้งอยู่บนแม่น้ำโขง เป็นเขื่อนลำดับที่ ๓ ตามการศึกษาโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) พบว่า ตลอดระยะทางที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม จะมีจุดที่สร้างเขื่อนได้ ๑๑ จุด ซึ่งนอกจากเขื่อนไซยะบุรี แขวงไซยะบูลี แล้วอีกแห่งที่มีการก่อสร้างกันเป็นรูปเป็นร่างก็คือ เขื่อนดอนสาหง แขวงจำปาสัก

เขื่อนไซยะบุรี บริหารงานภายใต้บริษัทไซยะบูลีพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งมีโครงสร้างของ ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มทุนไทย ร้อยละ ๗๕ และลาวร้อยละ ๒๕ โดยว่าจ้างบริษัทจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ปรึกษา ก่อสร้างโดยบริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักแต่เพียงผู้เดียว เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ๒๐๑๒ มีกำหนดจะแล้วเสร็จ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายได้ในปี ๒๐๑๙ มีอายุสัมปทาน ๒๙ ปี โดยผู้รับซื้อไฟฟ้าหลักได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ร้อยละ ๙๕ ที่เหลือร้อยละ ๕ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าลาวเพื่อใช้ภายในประเทศ

หากสร้างเสร็จแล้ว เขื่อนแห่งนี้จะมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๑,๒๘๕ เมกะวัตต์ ถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำได้ถึง ๔๗,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวินาที แม้ว่าตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมาสถิติน้ำในลุ่มน้ำโขงจะสูงสุดแค่ ๑๗,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวินาที นอกจากนี้ เขื่อนยังถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงต่อภัยธรรมชาติ อย่างแผ่นดินไหว ซึ่งสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้มากกว่าปกติทั่วไปถึง ๔ เท่าด้วย ทั้งนี้มูลค่ารวมของโครงการนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ