คณะสมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว

 

คณะสมาคมนักข่าวฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสมาคมฯ จำนวน ๗ คน เดินทางเยี่ยมชม และรับฟังข้อมูลการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานระหว่างเดินทางเยือนสปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวลาว (Lao Journalists Association) ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายลิขิต พงศ์พงัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๘๔) ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๗๖.๒ ตารางกิโลเมตร มีมูลค่าการลงทุน ๓,๗๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว ร้อยละ ๒๐ บริษัทบ้านปูพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ ๔๐ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอเปอร์เรชัน จำกัด (บริษัย่อยของกลุ่มราบุรีโฮลดิ้ง) ร้อยละ ๔๐

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสามีกำลังผลิต ๑,๘๗๘ เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ๑๐๐ เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑,๔๗๓ เมกะวัตต์ เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นถ่านหินที่มีในพื้นที่ ซึ่งจากการสำรวจทางธรณีวิทยา มีจำนวนถ่านหิน ๕๗๗.๔ ล้านตัน ประมาณการใช้เชื้อเพลิงตลอดระยะเวลาสัมปทานทั้งสิ้น ๓๗๐.๘ ล้านตัน ถ่านหินของที่นี่มีค่าความร้อน ๒,๕๐๐ กิโลแคลลอรี ต่อกิโลกรัม จัดเป็นถ่านหินความร้อนน้อย แหล่งน้ำที่ใช้มาจากเขื่อน ๒ แห่ง คือเขื่อนน้ำเลือก และเขื่อนน้ำแก่น คนงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสามีประมาณ ๕,๐๐๐ คน ร้อยละ ๖๐ เป็นคนท้องถิ่น ขณะที่มีคนไทยประมาณ ๒ พันกว่าคน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคนงานชาวต่างชาติ ส่วนที่เหลือเป็นคนงานชาวจีน และเวียดนาม