การท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบางเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านซูลิทิป หน่อขุนผล ผู้อำนวยการฝ่ายแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง ในโอกาสที่ฝ่ายหลังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่เดินทางเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวลาว