24กย52-ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ผนึกกำลังตั้งชมรม


ภาพข่าว มติชนออนไลน์

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 14:43:59 น.   มติชนออนไลน์

ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ผนึกกำลังตั้งชมรม ชี้เนื้อหาในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ไม่ควรนำไปเผยแพร่ต่อเชิงพาณิชย์

ผู้ผลิตข่าวออนไลน์รวมตัวตั้ง "ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" ระบุเนื้อหาในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ หากใครนำไปใช้ต่อเชิงธุรกิจต้องเคารพในสิทธิ์การสร้างสรรค์ หรือทำลิงก์กลับมายัง

เว็บไซต์ผู้ผลิตข่าว

 

(ไทยรัฐออนไลน์  25 กันยายน  2552)
เว็บข่าวดัง ผนึกกำลัง ตั้งชมรมออนไลน์
หนุน เคารพลิขสิทธิ์เผยแพร่ข่าวและงานสร้างสรรค์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก เตรียมหารือเพื่อวางมาตรฐานกลางในการนำข่าวไปใช้ในเว็บเชิงพาณิชย์...

http://www.thairath.co.th/content/tech/35229