อวยพรคุณไกรสรเนื่องในเทศกาลปีใหม่

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าอวยพรนายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ที่โรงเรียนสีตบุตรบำรุง