บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๙

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๙ แล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์