ประชุมตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท ข่าวยอดเยี่ยมประจำปี 2560

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายก สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมประจำปี 2560  ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น  มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน  13 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 7  ฉบับ จะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ซึ่งตรงกับวันนักข่าว