วิกฤติ Fake news ในนิเวศธุรกิจสื่อ

 

วิกฤติ Fake news ในนิเวศธุรกิจสื่อ

ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศ.ดร. อุดม รัฐอมฤต  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ นายกสมารมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการระหว่าง คณะนิติศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หัวข้อ "วิกฤติ Fake news ในนิเวศธุรกิจสื่อ" ที่ห้อง JM 402 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)