คำกล่าวนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์การจัดงาน

“TJA 63rd  Anniversary”

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา017.30-19.50 น.

ฌ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต ประตูน้ำ

โดยนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

..........................................................................

 

เรียน รองนายกรัฐมนตรี อาจารย์วิษณุ เครืองาม

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ

 

63ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ผ่านเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนมาโดยตลอด นักหนังสือพิมพ์หลายคนผ่านคุกผ่านตะราง  รวมถึงคุณอิศรา อมันตกุล นายกสมาคมนักข่าวฯคนแรก

การจัดงานในวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันนักข่าวและวันสถาปนาสมาคมนักข่าวฯ นอกจากเป็นการระลึกถึงนักหนังสือพิมพ์แล้ว ยังเป็นการระลึกถึง คุณอิศรา อมันตกุล โดยมีพิธีการประกาศรางวัลข่าวและภาพยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล เพื่อเชิดชูผลงานของนักข่าว

ทั้งข่าวและภาพข่าวที่ได้รับ รางวัลอิศรา อมันตกุล ในทุกๆปีสะท้อนให้เห็นว่า “สื่อมืออาชีพ” ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและความถูกต้อง ยืนอยู่เคียงข้างผู้ถูกเอาเปรียบอยู่เสมอ ตราบใดยังมีความอยุติธรรม ตราบนั้นสื่อมืออาชีพต้องกล้าลุกขึ้นมาทวงคืนความยุติธรรม

แม้บนสภาพภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ประกอบการสื่อมวลชนได้รับผลกระทบทุกแขนง โดยเฉพาะผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาข้อเสนอดูแลปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชน

ยิ่งสมัยนี้ใครๆก็เป็นสื่อได้  แต่“สื่อมืออาชีพ ในภูมิทัศน์ใหม่” ต้องเป็นหลักในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไหลทะลัก เพื่อให้ประชาชน สังคม ได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน

 

“สื่อมืออาชีพ บนสมรภูมิรบที่เปลี่ยนไป” และในยุคปฏิรูปประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ไม่เคยหยุดนิ่ง ยังยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ให้ความสำคัญดำเนินการการปฏิรูปมาโดยตลอดในมิติต่างๆ ไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้าง “นักข่าวมืออาชีพ” และมีความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพสื่อมวลชนจริยธรรมของสื่อมวลชนไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชน

 

ท่านผู้มีเกียรติครับ วันนี้ยังมีวาระสำคัญของประเทศ ที่ต้องติดตาม การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การปฏิรูปกฎหมาย จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ซึ่งทางสมาคมฯได้รับความเมตตาจากองค์ปาฐกคนสำคัญคือ อาจารย์วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะได้ข้อมูลและมุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย ผ่านการ“ปฏิรูปกฎหมาย จุดเปลี่ยนประเทศไทย”จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามอีกสักครู่

สุดท้ายสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาในงานนี้ สวัสดีครับ///