สองนักข่าวชาวเวียดนามได้รับทุนฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2561

นางสาวเหงียน เฟือง หั่ง และนางสาวเหงียน ถิ เทิม สองนักข่าวชาวเวียดนามได้รับทุนฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศไทยระหว่างวันที่  4-11 มีนาคม 2561 จากหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนเวียดนาม  จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวเวียดนาม โดยการสนับสนุนของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  และสายการบินไทย แอร์เอเชีย