สมาคมนักข่าวฯเชิญประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

สมาคมนักข่าวฯเชิญประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร โฆษกสมาคมฯและอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 3 พ.ค. 2561 ซึ่งตรงกับวัน "เสรีภาพสื่อมวลชนโลก(World press freedom day)" สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงร่วมกับองค์กรสื่อจัดกิจกรรมสะท้อนถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นประจำทุกปี ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกท่าน รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองบรรณาธิการสื่อ ส่งสโลแกนเข้าประกวดเพื่อใช้ในงานรณรงค์ วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกในปีนี้  โดยยึดเนื้อหาจากสถานการณ์ความมีเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ห้วงเวลาของการเลือกตั้ง ที่มีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 ที่ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสื่อมวลชน แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการบังคับใช้ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่จำกัดเสรีภาพอยู่หลายฉบับ  โดยเฉพาะประกาศคสช.ฉบับที่ 97/2557 ,ประกาศคสช.ฉบับที่ 103 / 2557 และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 (ข้อ5) เป็นต้น

 

โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวต่อว่า การส่งสโลแกนประกวดครั้งนี้ ต้องอธิบายเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งระบุว่าสังกัดสื่อที่ชัดเจน โดยส่งมาที่  tjareporter@gmail.com  1 ท่านส่งได้1 สโลแกน  มีกำหนดส่งถึงวันที่ 20 เมษายน 2561  ทั้งนี้กรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักข่าวฯไม่มีสิทธิ์ส่งประกวดดังกล่าว โดยสโลแกนที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม "หนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย" ท 1 ชุด มูลค่าชุดละ 1,000 บาท  รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อม "หนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย" ท่านละ 1 ชุด ส่วนทุกสโลแกนที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับบัตรแรบบิท รุ่น Limited Edition บัตรเป็นโลโก้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมวงเงินพร้อมใช้ในบัตรมูลค่า 200 บาท สามารถนำไปซื้อและเป็นส่วนลดสินค้าที่ร่วมรายการและโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้

 

สำหรับงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าวฯร่วมกับองค์กรสื่อและองค์กรภาคี จะจัดกิจกรรมในวันที่ 3 พ.ค. 2561 ที่อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) ส่วนสโลแกนที่สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับองค์กรสื่อใช้รณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกในปีที่ผ่านๆมา อาทิ "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ"  "ถูกต้อง รอบด้าน หลักประกันเสรีภาพ" ล่าสุดที่ใช้รณรงค์คัดค้านร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ คือ "หยุดกฎหมายกดหัวสื่อ หยุดปิดหูปิดตาประชาชน" และล่าสุด “หยุดตีทะเบียนสื่อ หยุดครอบงำประชาชน”