บอร์ด ส.นักข่าวรดน้ำขอพรนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์

บอร์ด ส.นักข่าวรดน้ำขอพรนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์

ช่วงเช้าวันที่ 10 เมษายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

โดยวาระในการประชุมเป็นการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของอนุกรรมการฝ่ายๆต่างๆ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการบริหารสมาคม รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กับนายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ และนายสมาน สุดโต กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย