ส.นักข่าวมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก “นายกสมาคมฯ” ย้ำช่วยลดภาระสมาชิก ขอเด็กๆเป็นคนดี ตั้งใจเรียน

ส.นักข่าวมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก “นายกสมาคมฯ” ย้ำช่วยลดภาระสมาชิก ขอเด็กๆเป็นคนดี ตั้งใจเรียน

วันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๖๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีจำนวน ๑๐ ทุน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๑ และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน  ๙๖ ทุน ๆละ ๔,๐๐๐  บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๘๔,๐๐๐  บาท


นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวกับสมาชิกสมาคมและบุตร-ธิดา สมาชิกที่ได้รับทุนในปีนนี้ว่า สมาคมนักข่าวฯ มีความยินดีที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของบุตร-ธิดา ของสมาชิกทุกคน จึงร่วมกับผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาบุตร-ธิดาให้กับสมาชิกฯ ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีการยกเลิกระเบียบการรับทุนที่เคยมีการกำหนดเพดานเงินเดือนของสมาชิก แต่เนื่องจากเล็งเห็นว่าการกำหนดเพดานเงินเดือนเป็นข้อจำกัดที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่มีภาระเป็นเงาตามตัว ไม่ใช่ว่าคนเงินเดือนสูงจะไม่มีภาระ ดังนั้นจึงเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้ครอบคลุมมากขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ขอฝากบุตร-ธิดาของสมาชิก ที่ได้รับทุนทุกประเภท ขอให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และขอให้รักพ่อแม่ให้มากๆ” นายปราเมศ กล่าว

 


ด้านนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน และมีความยินดีที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ เพราะถือว่าอาชีพสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกอาชีพหนึ่ง ดังนั้นเมื่อบุตร-ธิดา ได้รับทุนไปแล้วจงภูมิใจที่เราได้ทุนนี้จากความดีและคุณประโยชน์กับสังคมที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเราได้ปฏิบัติ

“ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเอสซีจีขอให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีและช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นเดียวกัน”นางสาวสุวิมล กล่าว

(ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561)

สมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)