“พัฒนาระบบนิเวศสื่อเพื่อสร้างกลไกการปฏิรูปสื่อ”

 

“พัฒนาระบบนิเวศสื่อเพื่อสร้างกลไกการปฏิรูปสื่อ”
นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายเทพชัย หย่องประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป  และนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  และนายปราเมศ เหล็กเพชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำองค์กรวิชาชีพสื่อที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบนิเวศสื่อเพื่อสร้างกลไกการปฏิรูปสื่อในประเทศไทย” จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ณ บ้านพญารีสอร์ท จังหวัดนครนายก