หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดการใช้ความรุนแรง

หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดการใช้ความรุนแรง
พุธ, 22 เมษายน 2009

เพลงหยุดทำร้ายประเทศไทย โดย แอ็ด คาราบาว

ปฎิญญา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แกรนด์สปอร์ตหนุนโครงการของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ผลิตเสื้อ“หยุดทำร้ายประเทศไทยฯ”เน้นคุณภาพและจำหน่ายในราคาพิเศษ

นาย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสืบเนื่องจาก โครงการรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทยหยุดใช้ความรุนแรง ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรเครือข่าย 21 องค์กรซึ่งจัดกิจกรรมรณรงค์เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม2552 ที่ผ่านมา
ผลจากการรณรงค์ครั้งนั้นปรากฎว่ามีประชาชนจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดต้องการ
”เสื้อหยุดทำร้ายประเทศไทย” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันตระหนักว่าประชาธิปไตยมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง
ด้วย เหตุนี้ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้ประสานไปยังบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัดเพื่อร่วมผลิตเสื้อเนื้อผ้าที่มีคุณภาพจำหน่ายกับประชาชนที่สนใจในราคา ที่ไม่แพงจนเกินไป
นาง สาวสุชาดา นิมากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาชั้นนำของเมืองไทยเปิดเผยว่า บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมเช่นนี้
ทั้ง นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำเสื้อโปโลจากเนื้อผ้าคุณภาพดีตัดเย็บอย่างประณีตและจำหน่ายในรา เพียงตัวละ200บาทจากราคาปกติ 325 บาท มีทั้งแบบชายและหญิง
สำหรับ ในกรุงเทพฯผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่สมาคมฯส่วนตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าแกรนด์สปอร์ต ทั่วประเทศ โดยรายได้หลังจากหักต้นทุนแล้วมอบให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ทั้งหมด
ผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ โทร. 0-22438673  หรือที่บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ 0-2318-3000 ต่อ 181-183 และ 270-271


เรียน บรรณาธิการข่าว

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ “หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง”ขึ้น เพื่อให้สังคมไทยตระหนักว่าประชาธิปไตยนั้นมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่ต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง
ทั้งนี้  ทางสมาคมฯได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แกรนด์สปอร์ต ในการจัดทำเสื้อคอปกสีขาว พร้อมพิมพ์สัญญลักษณ์ “หยุดทำร้ายประเทศไทย” เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป โดยรายได้จากการจัดจำหน่ายหลังหักต้นทุนแล้ว  มอบให้กับสมาคมฯทั้งหมด
เสื้อมีทั้งแบบชายและหญิง ผลิตจากเนื้อผ้าอย่างดี จำหน่ายในราคาตัวละ 200 บาท ผู้สนใจในกรุงเทพฯซื้อได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ โทร. 0-22438673 ส่วนในต่างจังหวัดสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายแกรนด์สปอร์ตทั่วประเทศ หรือที่โทร. 02 -3183000  ต่อ 181-183 และ 270-271

 

 

กำหนดการ
โครงการรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.00 – 10.00 น.
ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ด้านหน้าสวนลุมพินี )
ถึงธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่   ( สีลม )

เวลา     08.00   น.        รวมพลขบวนโครงการ “ รณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย”
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว          ( ด้านหน้าสวนลุมพินี )   
เวลา     08.30   น.       เริ่มจัดขบวน
- พิธีกรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- พิธีกรเรียนเชิญตัวแทนกล่าวนำปฎิญญา
- พิธีกรเชิญศิลปินชั้นนำจากค่ายเพลงต่าง ๆ 
และแกนนำโครงการ ร่วมร้องเพลง 
“ หยุดทำร้ายประเทศไทย”   
เวลา     09.00   น. แกนนำโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ 20 ท่าน
ร่วมปักธงชาติ ร่วมกัน เป็นการเปิดขบวนอย่างเป็นทางการ พร้อมเคลื่อนย้ายขบวน ออกจากบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ด้านหน้าสวนลุมพินี ) 
เวลา    09.30    น.     แกนนำพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิเดินถึงจุดหมาย บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่  ( สีลม )
-  แกนนำกล่าวปฏิญญาร่วมกัน และร่วมร้องเพลง    “ รักกันไว้เถิด” พร้อมทั้งถือแบนเนอร์ใหญ่และเซ็นต์
ปฎิญญาร่วมกัน ( Gimmick : แกนนำกางแบนเนอร์ใหญ่ร่วมกัน และร่วมเซ็นต์ ลงนามบนแบนเนอร์ใหญ่ )
เวลา    10.00  น.           จบการเดินรณรงค์ โครงการ “รณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย”

 

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย

องค์กรภาคธุรกิจ

๑. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

๒. หอการค้าไทย

๓. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ภาควิชาการ

๑. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๓. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

องค์กรสื่อ

๑.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๓. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

๔. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย

๒. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ภาคประชาสังคม

๑.เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง

๒. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

๓. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

๔. กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง

๕. คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

๖. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

๗. ชมรมแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เพื่อประชาชน

๘. เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้แต่อย่าใช้ความรุนแรง

๙. สถาบันพระปกเกล้า

๑๐. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

๑๑. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ

 

 

 

ร่วมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย

ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง

วันนี้ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ (สภาหอการค้า และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ผู้แทนภาควิชาการ (ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล) ผู้แทนภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล และ นายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย) ผู้แทนสื่อวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม (เครือข่ายนักวิชาการไม่เอาความรุนแรง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชมรมแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เพื่อประชาชน เครือข่ายประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้แต่อย่าใช้ความรุนแรง) ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า ตลอดปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในสังคมระหว่างคนเสื้อสีต่างๆ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยอย่างมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาโลก หากยังปล่อยให้สถานการณ์ความขัดแย้งคงลุกลามต่อไป ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท้ายที่สุดก็อาจเกิดสงครามกลางเมือง อันจะนำไปสู่หายนะของประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศ ยากที่จะเยียวยาได้

ดังนั้น ผู้แทนหน่วยงานร่วมทุกหน่วยงาน จึงก่อตั้งเครือข่าย “หยุดทำร้ายประเทศไทย” และขอเชิญคนไทยทั้งประเทศเข้าร่วมในเครือข่ายดังกล่าว เพื่อแสดงให้โลกทั้งโลก และผู้ที่กำลังขัดแย้งกันรับรู้ว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความรุนแรง ไม่ว่าจะเกิดจากรัฐหรือประชาชน และต้องการแสดงให้เห็นว่า การเคารพกฎหมายและเสรีภาพของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ของสังคมและประเทศไทยอย่างสงบสุข

ด้วยเหตุดังนี้ เครือข่าย “หยุดทำร้ายประเทศไทย” จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้เข้าร่วมรณรงค์ “หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง” โดยเริ่มแสดงออกร่วมกัน ดังต่อไปนี้

1. เชิญชวนทุกองค์กร ทุกบริษัท ห้างร้าน ส่วนราชการ หน่วยงานที่เห็นด้วยกับเครือชาติแขวนธงชาติหน้าบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน และบ้านที่อยู่อาศัย หากเป็นไปได้ก็มีป้าย “หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง” ไว้หน้าหน่วยงานด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเรียกร้องต่อทุกฝ่ายต้องตระหนักว่าเราทั้งหลายไม่ว่าอยู่ฝ่ายใด ล้วนแต่เป็นคนไทยและอยู่ฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายประเทศไทย

2. ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 – 9.30 น. ขอเชิญชวนทุกองค์กร ทุกบริษัท ห้างร้าน ส่วนราชการ และทุกหน่วยงานที่เห็นด้วยกับแนวทางให้บุคลากรชุมนุมโดยสงบสันติหน้าองค์กร บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานของตนเอง โดยทุกคนถือธงชาติ เพื่อให้โลกทั้งโลก และผู้ขัดแย้งได้เห็นพลังด้านบวกของคนส่วนใหญ่ในสังคม ว่าไม่ยอมรับความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากใคร หรือรูปแบบใด

3. ขอความร่วมมือหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง สถานีวิทยุทุกแห่ง เคเบิลทีวีทุกแห่ง วิทยุชุมชนทุกแห่ง ช่วยกันเชิญชวนคนไทยส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ร่วมกันรณรงค์ โดยสื่อมวลชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของชาติและสังคม เครือข่ายหวังว่า สื่อมวลชนทุกฝ่ายทุกแขนงจะให้ความร่วมมือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ขอให้องค์กร บริษัท ห้างร้าน ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน จัดกิจกรรมต่างๆในความสามารถของตนเอง เพื่อสื่อสารสาระสำคัญดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง คือ

4.1 ประชาธิปไตยเห็นแตกต่างกันได้ แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง

4.2 ประชาธิปไตยต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

4.3 สร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมไทย ทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ และไม่เลือกปฏิบัติ

4.4 สร้างความเป็นพลเมืองไทยที่มีสำนึกประชาธิปไตย

5. เครือข่าย “หยุดทำร้ายประเทศไทย” จะได้แถลงกิจกรรมให้ทราบต่อไป และองค์กรใดประสงค์จะเข้าร่วมเครือข่ายและกิจกรรม โปรดติดต่อมาได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โทรศัพท์. 0-2668-9422 โทรสาร. 0-2668-7505  E-Mail : // <![CDATA[ // reporter@inet.co.th อีเมล์นี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

16 เมษายน  2552