รวมสโลแกนส่งเข้าประกวด “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมสโลแกนส่งเข้าประกวด "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก" ประจำปี 2561
ลำดับ สโลแกน ชื่อผู้ส่ง สังกัด
1 ทวงคืนเสรีภาพสื่อ ปลดล็อคคำสั่งคสช. อัญชลี บุญชนะ นสพ.แนวหน้า
2 คืนประชาธิปไตยให้ชาติ คืนเสรีภาพให้สื่อ อรรถชัย หาดอ้าน Voice Online
3 ตีตรวนสื่อ = จองจำประชาชน อรพินท์ วะชังเงิน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
4 คืนเสรีภาพสื่อ คืนสิทธิ์รับรู้ประชาชน อนุพนธ์ ศักดิ์ดา นสพ.ไทยโพสต์
5 "เลิก" ปิดกั้นสื่อ "หยุด" ครอบงำประชาชน อนุชา ทองเติม นสพ.มติชน
6 โลกเปลี่ยน รัฐเปลี่ยน รูปแบบเปลี่ยน จิตวิญญาณเสรีภาพ...ไม่เคยเปลี่ยน แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม สำนักข่าวไทยพีบีเอส
7 ไม่มีเสรีภาพใดได้มาโดยไม่สู้กับอำนาจ เสรีภาพสื่อมาจากมติของมหาชน สุวัฒน์ ปัญจวงศ์ นสพ.มติชน
8 ยึดมั่นหน้าที่ ตีแผ่ความจริง หยุดอิงความเห็น หยุดเป็นเครื่องมือใคร สุธิดา ปล้องพุดซา ช่อง 9
9 ก้าวใหม่ประเทศไทย บนเสรีภาพสื่อและประชาชน สมัชชา หุ่นสาระ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
10 หยุดคุกคามเสรีภาพ เลิกปิดปากประชาชน วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง นสพ.ไทยโพสต์
11 จำกัดสิทธิ์สื่อ คือ การปิดตาประชาชน วัชรี วงศ์มีแก้ว นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
12 ต้านอำนาจเบ็ดเสร็จ  เด็ดปีกสื่อ  ธำรงเสรีภาพ วริษฐา  ภักดี นสพ.ลานนาโพสต์
13 เสรีภาพสื่อ คือ เสถียรภาพประชาชน วรรณศิริ  วงศ์วานิช นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
14 ปากกาต้องไร้ด้ามปืน ภานุภพ  ยุตกิจ นสพ.ไทยโพตส์
15 หยุดใช้ความมั่นคง หยุดทำลายเสรีสื่อ ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย นสพ.โพสต์ทูเดย์
16 สื่อและสังคมไทย ต้องเติบโตพร้อมประชาธิปไตยและเสรีภาพ พิมพ์ตะวัน แน่ประโคน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
17 เสรีภาพสื่อ คือลมหายใจประชาธิปไตย พสณัฐฏ์ พิริยจารุพงษ์ นสพ.ไทยโพสต์
18 ปลดล็อกเสรีภาพสื่อ มอบอิสรภาพสู่ประชาชน ปัญญ์ชลี พิมลวงศ์ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
19 ​เอาเสรีภาพสื่อคืนมา  ปลุกจิตวิญญาณประชาธิปไตย ปวริศา ตันตราทร นสพ.ผู้จัดการรายวัน
20 เสรีภาพสื่อ สะท้อนอนาคตชาติ นำพาประชาธิปไตย ประกายพร  วงศ์วุฒิ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
21 ห้ามสื่อให้หาความจริง เหมือนห้ามให้ประชาชนหายใจ เบญจลักษณ์ เจริญศักดิ์ NEW18
22 อำนาจกฎหมายเป็นนายสิทธิ เสรี สื่อสารฯ บุษยา แก้วกำพล นสพ.มติชน
23 เปิดเสรีภาพสื่อ เปิดความจริง เปิดมิติใหม่การพัฒนาประเทศ บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล สำนักข่าวไทยพีบีเอส
24 ไม่ละเมิด ไม่ตีตรา คุมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน บวร แนวฤทธิกุล PPTV
25 สร้างความสมดุล คุ้มครอง ควบคุม แต่ไม่คุกคาม ธานี พงษ์โกศล ไทยทีวีสี ช่อง 3
26 ถึงเวลาสตาร์ทอัพ เสรีภาพไทยแลนด์ 4.0 ธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์ ช่อง 7
27 ประชาธิปไตยกับเสรีภาพ คือหลักประกันคุณภาพสังคมและสื่อวลชน ณัฏฐ์ วงษ์โอภาสี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
28 กักขังเสรีภาพสื่อ = จองจำสิทธิประชาชน จิราพร เพิ่มลาภ นสพ.ไทยโพสต์
29 เสรีภาพสื่อ คืออิสรภาพแห่งปัญญา (Press freedom is the wisdom's free) จิระดา พันรูปท้าว นสพ.โพสต์ทูเดย์
30 เสรีภาพ คือรังนอน  อธรรม คือหนอนบ่อนไช  ประชาธิปไตย คือปีกบิน จิตระวี ล่ำปิยะ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
31 ปลายปากกานำพาเสรีภาพ จิตต์สิรี ทองน้อย นสพ.เดอะสเตรทส์ทามส์
32 เอาคำสั่งคสช. คืนไป เอาเสรีภาพสื่อคืนมา เขมิกา  พลายงาม นสพ.ผู้จัดการ รายวัน
33 เปิดกว้างสื่อ เปิดตาประชาชน เปิดทางอนาคต กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร นสพ.มติชน
34 เสรีภาพเเละประชาธิปไตย สังคมกับสื่อมวลชนไทย พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้า กานต์ธิดา คุณพาที นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
35 อย่าปิดตาประชาชน อย่าปิดสื่อมวลชน ด้วยการแทรกแซงสื่อ กนกนวล จรัสกุณโฮง นิวทีวี ช่อง18