ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

นายกานต์ เหมสมิติ  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยโดยจะจัดบริจาคครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 (ตรงกับวันกาชาดโลก)  เวลา 10.00 น.  ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10   แล้ว  สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่   https://goo.gl/forms/fVrJ5j4KgGIR4RYL2 โดยสมาคมได้จัดเตรียมบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส 60 ปี สมาคมฯ และหมวกที่ระลึกให้สำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วย

 


Loading...