โครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑๐

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสื่อมวลชนมาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว โดยในครั้งมีผู้ลงชื่อร่วมบริจาคจำนวน ๑๕ คน  เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์