สมาคมนักข่าวฯชี้ตำรวจไม่ได้ประสานทำปลอกแขนสื่อในการทำข่าวการชุมนุม แนะแสดงตนด้วยบัตรสื่อ พร้อมวางตัวและรายงานข่าวตามกรอบจริยธรรม

สมาคมนักข่าวฯชี้ตำรวจไม่ได้ประสานทำปลอกแขนสื่อในการทำข่าวการชุมนุม แนะแสดงตนด้วยบัตรสื่อ พร้อมวางตัวและรายงานข่าวตามกรอบจริยธรรม

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลวางแนวทางให้สื่อมวลชนนำบัตรพนักงานในสังกัดองค์กรสื่อมวลชน หรือบัตรกรมประชาสัมพันธ์ มาแสดงเพื่อขอรับปลอกแขนสื่อมวลชน ในการทำข่าวการชุมนุมของกลุ่มมวลชนบางกลุ่มในวันที่ 22 พ.ค. ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน้าทำเนียบรัฐบาล นั้น  

ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยตรวจสอบกับองค์กรสื่อในภาคีแล้วพบว่าการจัดทำปลอกแขนดังกล่าวเป็นการดำเนินการเองของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่ได้ประสานหรือแจ้งมายังสมาคมนักข่าวฯหรือองค์กรสื่อแต่อย่างใด รวมทั้งมีสื่อมวลชนบางส่วนไม่สบายใจหากจะต้องนำบัตรสื่อมวลชนไปแลกปลอกแขนที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ เพราะเคยเกิดกรณีที่มีเจ้าหน้าที่แอบแฝงเป็นสื่อมวลชนนำปลอกแขนที่ออกโดยองค์กรสื่อไปใส่ในการข่าวชุมนุมมาแล้วจนเกิดปัญหาในการรายงานข่าวในพื้นที่  

ดังนั้นเพื่อความรอบคอบ รอบด้าน ในการรายงานข่าว ป้องกันไม่ให้สื่อมวลชนตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด สมาคมนักข่าวฯขอแนะนำให้สื่อมวลชนแสดงตนในการทำข่าวตามหลักวิชาชีพ ด้วยการห้อย-ติดบัตรบัตรประจำตัวสื่อมวลชนที่แต่ละองค์กรออกให้ หรือบัตรสื่อมวลชนที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์แล้ว ในการรายงานข่าวดังกล่าวหรือข่าวใดๆก็ตาม พร้อมกับรายงานข่าวตามกรอบจริยธรรมของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ส่วนการจัดทำเครื่องหมายของสื่อมวลชนในการทำข่าวการชุมนุมนั้น สมาคมฯจะมีการปรึกษาหารือกับองค์กรสื่อภาคี กองบรรณาธิการสื่อที่เป็นสมาชิก เครือข่ายสื่อมวลชนต่อไป