เชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

เชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

(Safety Training)


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าว ที่ต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง มีเหตุระเบิด การก่อวินาศกรรม เหตุจลาจลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การเข้ารายงานข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากน้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว สึนามิ เพลิงไหม้รุนแรง หรือตึกถล่ม รวมถึงวิธีการตรวจสอบและจัดการกับข่าวปลอม หรือ Fake News

จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่  9 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น  จ.สระบุรี เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง  รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย  1.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  2.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ 3.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย  4.การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ

สื่อมวลชนที่สื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

 

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน  2561

 

ลงทะเบียนออนไลน์คลิกที่นี่