ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

เนื่องด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ”  หรือ Safety Training รุ่นที่  9 จากเดิมระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกรฎาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น  จ.สระบุรี เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง  รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย  1.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  2.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ 3.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย  4.การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ

สื่อมวลชนที่สื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)


หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561


ลงทะเบียนออนไลน์คลิกที่นี่