สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม

12 มิถุนายน 2561     นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   มอบสินไหมมรณกรรมของ  นายสมบัติ  บำรุงวงษ์  สมาชิกสมาคมฯ  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท    ให้แก่ผู้รับประโยชน์   น.ส. ภัทรียา  บำรุงวงษ์   ธิดาของผู้เสียชีวิต

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคมฯ  ไว้กับ บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน)