ส.นักข่าวฯขอบคุณ 2เจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุการทำงาน

ส.นักข่าวฯขอบคุณ 2เจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุการทำงาน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันเป็นการขอบคุณ นายกนก สิริกาญจน เจ้าหน้าที่อาวุโส ดูแลการเงิน อาคารสถานที่และสวัสดิการสมาชิก และนางสุภานี  อมรรัตน์ แม่บ้านสมาคม ที่เกษียณอายุการทำงาน หลังจากทำงานมาอย่างยาวนาน  

โดยประวัติการทำงานคร่าวๆของ นายกนก เริ่มเข้ามาทำงานที่สมาคมนักข่าวฯตั้งแต่จบ มศ. 5 ในสมัยที่ยังเป็นสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง ส่วนนางสุภานี  ทำงานเป็นแม่บ้านสมาคมนักข่าว มีหน้าที่ดูแลความสะอาด อำนวยความสะดวกการประชุมเป็นเวลารวม 35 ปี หรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 หลังจากนายกนกเข้ามาทำงานอยู่ก่อนแล้ว ตั้งแต่อยู่ที่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถนนราชดำเนินกลาง เช่นกัน

โดยบรรยากาศในการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่น นายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคมฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโสทั้งสองท่าน และมอบเงินขวัญถุงเพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตหลังจากเกษียณการทำงาน พร้อมกับกล่าวขอบคุณผู้อาวุโสสองท่านที่ทำงานให้กับสมาคมนักข่าวฯมาอย่างยาวนาน