ททท.หนุน”สื่ออาเซียน”บูมท่องเที่ยว”ไทย-ลาว”

ททท.หนุน”สื่ออาเซียน”บูมท่องเที่ยว”ไทย-ลาว”

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวลาว และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จัดโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน(การท่องเที่ยวไทย-ลาว) เชิญสื่ออาเซียนและจีนรวม10ประเทศ ทัศนศึกษาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยและลาวไปโปรโมทในแต่ละประเทศ

นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เปิดเผยว่า สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับ สมาคมนักข่าวลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้จัดโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว) ขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 มิ.ย.2561 ตามแผนปฏิบัติการ 2561-2562 ที่ประกาศในการประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่ กทม.เมื่อเดือน ม.ค.2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน+3 โดยเชิญสื่อมวลชนในอาเซียนและจีน รวม 10 ประเทศ มาร่วมโครงการ เพื่อทัศนศึกษาพื้นที่ภาคการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว โครงการนี้จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ วันที่ 18 มิ.ย.เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.ได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นสื่อมวลชนที่ร่วมโครงการจะได้ทัศนศึกษาด้านการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมในกทม.,จ.พระนครศรีอยุธยา,จ.อุดรธานี, จ.หนองคาย และข้ามไปทัศนศึกษาพื้นที่ที่ สปป.ลาว โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บมจ.ช.การข่าง, สายการบินไทยแอร์เอเชีย,บางกอกแอร์เวย์ สมาคมภัตตาคารไทยและโรงแรมเอเชีย และหลังเสร็จสิ้นโครงการสื่อมวลชนจะกลับไปเขียนรายงานข่าวเผยแพร่ในประเทศของตัวเอง” นายดำฤทธิ์กล่าว