คณะสื่อมวลชนอาเซียน เดินทางเข้าเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ ที่บ้านหนองฮาง (หนองโอน)

คณะสื่อมวลชนอาเซียน จาก 10 ประเทศประกอบด้วย ประกอบด้วย ไทย , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ , บรูไน , เวียดนาม , กัมพูชา  , พม่า , สปป.ลาว และจีน ในโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว) เดินทางเข้าเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ ที่บ้านหนองฮาง (หนองโอน) ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ ประธานโฮจิมินห์ หรือ "ลุงโฮ" ผู้นำในขบวนการกู้ชาติเวียดนามจากฝรั่งเศส เคยใช้ชีวิตอยู่เมื่อประมาณปี 2471 หรือ เมื่อ 90 ปีที่แล้ว ในระหว่างทำการเคลื่อนไหวในการกู้ชาติ  จึงเป็นสถานที่รำลึกถึงประธานโฮจิมินห์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าสำคัญยิ่ง สะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามที่มีมาอย่างลึกซึ้งและยาวนาน

โดยมี นายพงษ์เรือง สุวัฒน์ ประธานกรรมการดำเนินงานแหล่งประวัติศาสตร์ และชาวเวียดนามใน จ.อุดรธานี สวมชุด "อ๋าวหย๋าย"  มาให้การต้อนรับ พร้อมนำชม บ้านพักจำลองของ "ลุงโฮ" และพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของ "ลุงโฮ" ในประเทศไทย และ จ.อุดรธานี ซึ่งคณะสื่อมวลชนอาเซียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งสอบถามข้อมูลและถ่ายภาพต่างๆเป็นที่ระลึก

โดยในแต่ละปีจะมีชาวเวียดนามกว่า 20,000 คน เดินทางมาที่นี่ เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม และประเทศไทยยังเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ตามคำกล่าวของ ประธานโฮจิมินห์

ทั้งนี้นอกจากเป็นนักต่อสู้เพื่อเอกราชแล้ว ประธานโฮจิมินห์ ยังเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่ง และในวันนี้ยังตรงกับวันนักข่าวของเวียดนาม ( 21 มิ.ย.) อีกด้วย