ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 9

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ" รุ่นที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี จำนวน 36 คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ดังนี้