คณะสื่อมวลชนอาเซียน 10 ประเทศ ในโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว)

คณะสื่อมวลชนอาเซียน 10 ประเทศ ในโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว) เดินทางจากประเทศไทย ถึง สปป.ลาว เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ในเวียงจันทร์ วังเวียง และหลวงพระบาง หลังจากที่คณะสื่อมวลชนอาเซียนได้ เดินทางเยี่ยมชมวิถีชีวิตและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในกรุงเทพ พระนครศรีอยุธยา และ อุดรธานีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
และปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนอาเซียน 10 ประเทศ ในโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว) เดินทางถึง สปป.ลาว โดยมีตัวแทนจากกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว และกระทรวงการต่างประเทศ ของ สปป.ลาว รอให้การต้อนรับ

ก่อนนำคณะสื่อมวลชน เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในนครเวียงจันทร์ เมืองหลวง สปป.ลาว อาทิ วัดสีสะเกด ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทร์ และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในเวียงจันทร์ที่รักษาไว้ โดยภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานรอบกำแพงวัด 48,000 องค์ จากนั้นคณะสื่อมวลชนอาเซียนเข้าสักการะหอพระแก้ว และเดินทางไปที่พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน สปป.ลาว

ขณะที่ในช่วงเย็น ท่านสะหวันคอน ราชมนตรี รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว และประธานสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ สปป.ลาว ได้จัดเลี้ยงอาหารต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาเซียน พร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่สื่อมวลชนจาก 10 ประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือน สปป.ลาว ซึ่งปีนี้เป็นปีท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ด้วย โดยท่านสะหวันคอน ได้เดินทักทายพูดคุยกับคณะสื่อมวลชนเป็นรายคน ด้วยความเป็นกันเอง

ทั้งนี้นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนและปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ท่านสะหวันคอน ราชมนตรี รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

สำหรับโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว)  โดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมนักข่าวลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน+3   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 มิ.ย. 2561 เชิญสื่อมวลชนในอาเซียนและจีน มาเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศไทย  และ สปป.ลาว  เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และนำกลับไปเผยแพร่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน ร่วมกัน

โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บมจ.ช.การช่าง, สายการบินไทยแอร์เอเชีย,บางกอกแอร์เวย์ และโรงแรมเอเชีย กรุงเทพแล้ว