วันที่สองใน สปป.ลาว คณะสื่อมวลชนอาเซียน 10 ประเทศ เดินทางออกจากเวียงจันทร์ ไปยังวังเวียง

วันที่สองใน สปป.ลาว คณะสื่อมวลชนอาเซียน 10 ประเทศ  เดินทางออกจากเวียงจันทร์ ไปยังวังเวียง  เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของ สปป.ลาว หลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะสื่อมวลชนอาเซียนได้เยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งกรุงเทพ พระนครศรีอยุธยา และ อุดรธานี

....

โดยท่านทองหล่อ  ดวงสะหวัน  กรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน , กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวลาว และบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส ได้นำคณะสื่อมวลชนอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ , บรูไน , เวียดนาม , กัมพูชา  , พม่า , สปป.ลาว และจีน ในโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว) เยี่ยมชมวิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในวังเวียง  สปป.ลาว

โดยจุดแรก เดินทางไปที่ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่อยู่ในภูเขา นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นบันไดสูงชัน กว่า 147 ขั้น ภายในถ้ำมีความงดงามทางธรรมชาติ และเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของถ้ำ จะสามารถมองลงมาเห็นบรรยากาศความสวยงามของวังเวียงได้ซึ่งในวังเวียงมีถ้ำกว่า 100 แห่ง ในช่วงที่มีสงคราว ถ้ำถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัย โดยปัจจุบันมีถ้ำที่ถูกพบแล้วประมาณ 40 แห่ง

จากนั้นช่วงบ่าย คณะสื่อมวลชนอาเซียนได้เดินทางไปทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ ซิปไลน์ โหนสลิงลงจากเชิงเขา ความสูงกว่า 1,500 เมตร และพายเรือคายัคในแม่น้ำซอง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในวังเวียง โดยมีระยะความยาวของลำน้ำให้นักท่องเที่ยวพายเรือคายัค ชมความงามของธรรมชาติ รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร"วังเวียง" ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ สปป.ลาว อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 160 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
โดย ท่าน ศ.ดร.บอแสงคำ วงดารา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว กล่าวว่า กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กำลังเป็นที่ตื่นตัวอย่างกว้างขวางในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างภูมิภาค ที่ต้องการสัมผัสวิถีธรรมชาติ  ที่บริสุทธิ์และสงบ ในภาพลักษณ์แบบเอเชีย ซึ่งเมืองวังเวียง มีจุดเด่นครบถ้วนในส่วนนี้ โดยเฉพาะทิวทัศน์ที่งดงามด้วยภูเขาหินปูน คล้ายกับกุ้ยหลิน ประเทศจีน วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาว  มีแหล่งน้ำหลักในวังเวียง คือแม่น้ำซอง และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้วังเวียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้ ที่ในแต่ละปี จะมาเที่ยวที่วังเวียงเฉลี่ยมากถึง 1.74 แสนคน ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับ 1 ในวังเวียง

ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ คณะสื่อมวลชนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะเดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่ เมืองหลวงพระบาง ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก

สำหรับโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 มิ.ย. 2561
โดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมนักข่าวลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน +3   โดยมี 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้