จบภารกิจหลวงพระบางมุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์


ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมโครงการ Confederation of Thai Journalists - Lao Journalists Association Working Visit Program ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สู่นครหลวงเวียงจันทน์ หลังลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงในมิติสังคมวัฒนธรรม ในเมืองหลวงพระบางเป็นเวลา 2 วัน

โครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และสมาคมนักข่าวลาว ภายใต้กริบสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นหรึ่งในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2018-2020 ที่ได้ประกาศในการประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนครั้งที่ 19 ที่กรุงเทพฯ  เมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้โครงการ CTJ - LJA Working Visit Program มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 17-26 มิ.ย. 2561 ได้รับการสนับสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สายการบินไทยแอร์ เอเชีย  บริษัท ช.การช่าง จำกัด มหาชน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ