ส.นักข่าว-สหภาพสื่อฯมอบเงินน้ำใจช่วยนักข่าวแนวหน้า หลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน 28 วัน

 

ช่วงบ่ายวันนี้(26มิ.ย.61) นายมงคล บางประภา เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย  เข้าเยี่ยมนายอดิศร วงศ์ศรศักดิ์(เบิ้ม)  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า สายการเมืองประจำรัฐสภา ที่เข้ารับการรักษาแผลที่ขาที่อักเสบด้วยโรคเบาหวาน ซึ่งใช้เวลาในการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน 28 วัน  ปรากฏว่าวันนี้แพทย์อนุญาตให้นายอดิศรกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ค่าห้องพัก และอื่นๆที่จำเป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้นำเงินจากกองทุนเพื่อเพื่อน จำนวน  10,000 บาท และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้นำเงินกองทุนชัยภัทรเพื่อเพื่อน(กองทุนหัวหน้าอาร์ตอดีตนักข่าวแนวหน้า) จำนวน 20,000 บาท มอบเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับนายอดิศรและครอบครัว และเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวให้กับกลับมาสุขภาพแข็งแรงดังเดิม