อบรมเทคนิคการสื่อสารกิจกรรมชุมชน

 

อบรมเทคนิคการสื่อสารกิจกรรมชุมชน

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสื่อสารกิจกรรมชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะในด้านการคิดประเด็น การเขียนรายงาน การถ่ายภาพและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑