พรุ่งนี้วันสุดท้ายรับสมัครอบรม-สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรม ๕ หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก

พรุ่งนี้วันสุดท้ายรับสมัครอบรม

สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรม ๕ หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก

นายกานต์ เหมสมิติ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์วิกฤตสื่อในอนาคต คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ จึงได้กำหนดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่สมาชิกในหัวข้อต่างๆ ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี้

๑) อบรมพื้นฐานการทำธุรกิจ โดยดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด  (วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม)  ๒) อบรมการทำไลน์สติกเกอร์ โดยคุณธีระพงษ์ เจียมเจริญ  General Manager  บริษัท บุ๊ค คาเฟ่ จำกัด (วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม) ๓) อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โดยคุณนนทพร เสาธงทอง Sr. Digital Marketing,  MEDIA ASSOCIATED CO.,LTD.  (วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน)  ๔) อบรมการขายออนไลน์ โดยคุณปฏิภาณ เพ็ชร์จุล เจ้าหน้าที่ Online Marketing บริษัทพีเอ็มจี คอปอร์เรชั่น จำกัด  (วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน)  และ ๕) อบรมการถ่ายทอดสอดออนไลน์ โดย คุณยุทธนา จันทวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด  บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน)

สำหรับสมาชิกสมาคมและสื่อมวลชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.tja.or,th  ภายในวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๑ และสามารถสมัครได้มากกว่า ๑ หลักสูตร

 

ลงทะเบียนสมัครอบรมทางออนไลน์