สมาพันธ์นักข่าวไทย เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายต่วน หู ประธานสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association: VJA) และคณะผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists: CTJ) และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association: TJA) ในโอกาสนำคณะสมาพันธ์ฯ จำนวน 10 คน เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2561