คณะสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าพบอุปทูตฯ และเยี่ยมชมสื่อเวียดนาม2สำนัก

คณะสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าพบอุปทูตฯ และเยี่ยมชมสื่อเวียดนาม2สำนัก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายปรเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจำนวน 10 คน ปฏิบัติภารกิจเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็็นวันที่สอง ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม


โดยคณะได้เข้าพบ นายบุรินทร์ สันติพิทักษ์ อุปทูตฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โอกาสนี้อุปทูตได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เวียดนามให้แก่คณะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน คณะจากสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ยังได้เข้าพบคณะผู้บริหารจากสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ฮานอย นำโดย นายเกี่ยว แทง หุ่ง(Kiều Thanh Hùng) รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ฮานอย และนายเหวียน ทู(Nguyễn Thu) รองเลขาธิการสำนักงานสถานีฯ


และได้เยี่ยมชมและเข้าพบผู้บริหารหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ Nhan dan นำโดย นายฟาน ฮุย เฮี่ยน (Phan Huy Hiền) รองบรรณาธิการ

ซึ่งการเข้าพบสื่อเวียดนามทั้งสองแห่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือถึงสถานการณ์ของสื่อระหว่างทั้งสองประเทศ