กรมสื่ิอสาร-ส.นักข่าวเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม ต้อนรับคณะสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กรมสื่ิอสาร-ส.นักข่าวเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม ต้อนรับคณะสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายปรเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจำนวน 10 คน เดินทางจากกรุงฮานาย ประเทศเวียดนาม


ด้วยเครื่องบินมายังเมืองด่าหลัต จังหวัดเลิมด่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม


โดยที่เมืองด่าหลัต จังหวัดเลิมด่ง มีึคณะกรรมการประชาชนแห่งจังหวัดเลิมด่ง และผ้บริหารสมาคมนักหนังสือพิมพ์จังหวัดเลิมด่งให้การต้อนรับ และนำเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัีด Linh Phuoc เนื่องจากตรงกับวันพระที่ประเทศเวียดนาม รวมทั้นำเข้าชมพระราชวังจักรพรรดิเบ๋าดั๋ย 1 ซึ่่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลิมด่ง

ต่อจากนั้นคณะจากสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้เข้าพบปะผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เลิมด่ง ซึ่งเป็นสื่อในท้องถิ่นของจังหวัดเลิมด่ง พร้อมกับเข้าชมการห้องปฏิบัติการของสถานีวิทยุ

ซึ่งการเข้าพบผู้บริการสื่อเลิมด่งคณะจากสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือถึงสถานการณ์ของสื่อระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

 

อย่างไรก็ตามในช่วงรับประทานอาหารกลางวันที่คณะกรรมการประชาชนแห่งจังหวัดเลิมด่ง และสมาคมนักหนังสือพิมพ์จังหวัดเลิมด่งเป็นเจ้าภาพมีอธิบดีกรมสื่อสารและสารสนเทศ จังหวัดเลิมด่ง มาให้การต้อนรับและรับประทานอาหารร่วมกัน