นสพ.เลิมด่งเวียดนามต้อนรับคณะสมาพันธ์นักนสพ.ไทย สองฝ่ายถกแก้ปัญหา Fake news จากโซเชียลมีเดีย

นสพ.เลิมด่งเวียดนามต้อนรับคณะสมาพันธ์นักนสพ.ไทย สองฝ่ายถกแก้ปัญหา Fake news จากโซเชียลมีเดีย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจำนวน 10 คน ปฏิบัติภารกิจในการเยือนประเทศเวียดนาม อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม โดยได้เข้าพบปะผู้บริหาร บรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ หนังสือพิมพ์เลิมด่ง (Lam dong) ณ เมืองด่าหลัต จังหวัดเลิมด่ง

โดยทั้งสองฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสถานการณ์วงการสื่อมวลชน อย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ฝ่ายหนังสือพิมพ์เลิมด่ง ได้ขอคำแนะนำในการท่องเที่ยวของเมืองด่าหลัต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่่ยวสำคัญของประเทศเวียดนาม รวมทั้งสอบถามถึงสถานการณ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของไทยว่าประสบปัญหาอะไรบ้างในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเวียดนาม

อย่างไรก็ตามในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายหารือถึงปัญหาของโซเชียลมีเดีย ที่ได้รับผลกระทบคล้ายๆกัน โดยนายปราเมศ ได้ย้ำว่าองค์กรสื่อและวงการสื่อมวลชนของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาข่าวลวง ข่าวปลอม หรือ Fake News ที่เป็นปัญหาในโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่งองค์กรสื่อได้แก่ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน(CAJ) สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์(SONP) จะร่วมกันจัด Regional Forum เกี่ยวกับ FAKE NEWS ภายใต้หัวข้อ “The Rise of Fake News and How to Deal with It” ขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมสุโกศล กทม. โดยเชิญวิทยากรจากสื่อชั้นนำในอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย มาร่วมแบ่งปันข้อมูล และต่อเนื่องในวันที่ 21 สิงหาคม จัดประชุมที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

ทั้งนี้ภายหลังการหารือกัน ฝ่ายหนังสือพิมพ์เลิมด่งได้มอบของที่ระลึกและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นคณะจากสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย