“สื่ออาเซียน”ตื่นรับมือวิกฤติ”ข่าวลวง”(Fake News)

“สื่ออาเซียน”ตื่นรับมือวิกฤติ”ข่าวลวง”(Fake News)

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือจัดสัมมนาระดับภูมิภาครับมือ“ข่าวลวง”(Fake News) เชิญผู้แทนองค์กรสื่ออาเซียนและประเทศคู่เจรจาทั้ง จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและอินเดีย มาร่วมวงถกผลกระทบ แหล่งที่มา การตั้งรับและแนวทางให้ความรู้กับสื่อ

นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เปิดเผยว่า สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ ร่วมกับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้จัดโครงการสัมมนาระดับภูมิภาค “The Raises of Fake News and How to Handle With It”  โดยเชิญตัวแทนองค์กรสื่อมวลชนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทคู่เจรจาของอาเซียนอีก 4 ประเทศ คือประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและอินเดีย มาเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ได้เชิญสมาชิกตัวแทนองค์กรสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มาจากท่ัวอาเซียน เข้าร่วมหารือกัน ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.2661 โดยได้รับการสนับสนุนจาก Ptt Group, depa,SCG, ไทยแอร์เอเชีย, CPF และ bcpg

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน วันที่ 20 ส.ค.2661 สัมมนาใหญที่โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม. มีหัวข้อสำคัญได้แก่ ผลกระทบของ“ข่าวลวง”(Fake News)ต่อสังคม, ที่มาของแหล่งข่าวที่เชื่อถือไม่ได้, การรับมือกับข่าวลวง และความสำคัญของการให้ความรู้เท่าทันและการศึกษาเกี่ยวกับข่าวลวงแก่สื่อมวลชน และวันที่ 21 ส.ค. จะมีการประชุมร่วมกันในส่วนของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนกับผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชนในอาเซียน เกี่ยวกับมาตรการตั้งรับข่าวลวง ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม.