ส.นักข่าวเปิดคอร์ส “พื้นฐานการทำธุรกิจ” พร้อมขยายเวลาลงทะเบียนอีก4หลักสูตรถึง 24ส.ค.นี้

ส.นักข่าวเปิดคอร์ส "พื้นฐานการทำธุรกิจ" พร้อมขยายเวลาลงทะเบียนอีก4หลักสูตรถึง 24ส.ค.นี้

 


นายกานต์ เหมสมิติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มีการเปิดอบรมพื้นฐานการทำธุรกิจ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ สื่อมวลชน และผู้สนใจจำนวน 30 คน โดยมีดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย

นายกานต์ กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่รู้จุดตายของการเริ่มต้นธุรกิจ วิเคราะห์ธุรกิจ กลุ่มลูกค้า แนวคิดการตลาด ช่องทางการจำหน่าย โมเดลธุกิจ การโฆษณาฯ ในยุคดิจิทัล  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอด เพิ่มทักษะให้กับสื่อมวลชนให้มีภูมิต้านทานในสถานการณ์วิกฤตสื่อที่การเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสื่อไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น

ทั้งนี้การอบรมพื้นฐานการทำธุรกิจ เป็นหนึ่งในการอบรม 5 หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่อง โดยยังมีการจัดอบรมการทำไลน์สติกเกอร์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน  อบรมการขายออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน และอบรมการถ่ายทอดสอดออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน

"สำหรับสมาชิกสมาคมและสื่อมวลชน ผู้สนใจ สมาคมนักข่าวฯ เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.tja.or.th  ภายในวันที่ 24  สิงหาคม 2561 เป็นรอบสุดท้าย สามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสมัครลงทะเบียนเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqC6IpIc-Ns8dIqPSf8K8Khd79_jUHV13Zba3s3kBfnXW1Ug/viewform