ผลตรวจสุขภาพออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับสมุดรายงานผลได้ที่สมาคม

นายกานต์ เหมสมิติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และองค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต และนักเรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมตรวจสุขภาพจำนวน 63 คน

บัดนี้ผลตรวจสุขภาพออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดต่อขอรับสมุดรายงานผลการจรวจสุขภาพได้ที่นางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมฯ ได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรณีที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเองให้ทำใบมอบฉันทะมา เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล