1ตค52-ภาพข่าวไทยชนะที่2 ประกวดภาพข่าวอาเซียน

ภาพข่าวไทยชนะที่2  ประกวดภาพข่าวอาเซียน
ในการประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 16


นายดำฤทธิ์  วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน แถลง ในบ่ายวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ว่าสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 16 ที่ โรงแรมนิโก้  กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ดาโต๊ะ ดร. S ซูบรามาเนียม รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ มาเลเซีย ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนางสาวนาตยา   เชษฐโชติรส  ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน  ร่วมกล่าวเปิดการประชุม
กิจกรรมหนึ่ง ในการประชุมอาเซียนคือการจัดแสดงนิทรรศการและประกวดภาพข่าวของสื่อมวลชนในอาเซียน ในครั้งนี้ได้ใช้ชื่อหัวข้อการประกวดว่า “ภาพข่าวที่คนอยากรู้” โดยให้แต่ละประเทศคัดเลือกภาพที่ดีที่สุดประเทศละ 5 ภาพ ส่งมาประกวด
สำหรับประเทศไทยปีนี้สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้คัดเลือกภาพจากการประกวดของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ต่างๆ คัดเลือกภาพข่าวที่นำเสนอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 สิงหาคม 2552  ซึ่งบางภาพก็ได้รับรางวัลจากประเทศไทยมาแล้ว ภาพที่มาจากประเทศไทยได้แก่
ภาพจาก นสพ.ไทยรัฐ 3 ภาพ , โดยนายกิตติ วงษ์ใบแก้ว , นายประสิทธิ์ นิเวศน์ทอง , นายธนิศา ตันติเจริญ
ภาพจาก  นสพ.ข่าวสด 1 ภาพ โดยนายจุลวัฒน์ ถีติปริวัตร์
ภาพจาก  นสพ.บางกอกโพสต์ 1 ภาพ โดยนายภาวัตร โอไพศาลทักษิณ

ผลการประกวดภาพข่าวอาเซียน  ปรากฏว่า
รางวัลที่  1 ได้แก่  ช่างภาพ  นสพ. อู ตู ซัน มลายู   จากประเทศมาเลเซีย

เป็นภาพคนงานชาวบังคลาเทศ นอนแออัดในห้องเล็กระหว่างรอทำงาน
ได้รับเงินรางวัล  3,000   ริงกิต

รางวัลที่  2  ได้แก่ ช่างภาพ  นสพ. ไทยรัฐ  นายกิตติ วงษ์ใบแก้ว  จากประเทศไทย
เป็นภาพ กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงกำลังทุบรถนายกรัฐมนตรี
ได้รับเงินรางวัล  2,000   ริงกิต

รางวัลที่  3  ได้แก่ ช่างภาพ  จากประเทศมาเลเซีย
เป็นภาพ รถจักรยานยนต์ถูกรถชนกลิ้งบนทางด่วน
ได้รับเงินรางวัล  1,000   ริงกิต

โดยจะมีการมอบรางวัลในเวลา 20.00  น. และผู้แทนจากประเทศไทยที่ขึ้นรับรางวัลได้แก่นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ได้ส่งมอบตำแหน่งกรรมการบริหาร สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ให้แก่ตัวแทนของประเทศมาเลเซียซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนคนใหม่ต่อจาก นางสาวนาตยา   เชษฐโชติรส  
ส่วนเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ หัวข้อคือ “สิทธิเสรีการทำข่าวในอาเซียน”    ที่ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการกัวลาลัมเปอร์ 2009-2011  จะเน้นการพัฒนาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน  ให้เป็นหนึ่งในองค์กรประชาคมขององค์กรอาเซียน และได้พูดถึงปัญหาการคุกคามนักข่าวฟิลิปปินส์ ที่ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมาก และเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนักข่าว
นอกจากนี้ยังมองปัญหาในอาเซียนถึงเรื่องความขัดแย้งกลุ่มประเทศของชนกลุ่มน้อย , ศาสนา ,การเมือง
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เรียกร้องให้นักข่าวในอาเซียน ทำงานด้วยความยุติธรรมและยึดมั่นในจริยธรรมของอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นการ  ส่งเสริมทำให้เหตุการณ์รุนแรงบานปลายเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาสำรวจศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกต่อสื่อมวลชนในกลุ่มอาเซียนและสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพนักข่าวในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก