สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

23 สิงหาคม 2561     นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   มอบสินไหมมรณกรรมของ  นางจิรพร สิงควะนิช  สมาชิกสมาคมฯ(สังกัดหนังสือพิมพ์มติชน)  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท    ให้แก่ผู้รับประโยชน์  นางสาวธนพร สิงควะนิช  ธิดาของผู้เสียชีวิต

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคมฯ  ไว้กับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด  (มหาชน)

จึงขอประกาศเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้เขียนใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  www.tja.or.th แล้วส่งคืนให้สมาคมฯ ภายใน 31 สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลด ใบผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกที่จ่ายค่าบำรุงประจำปีแล้ว