โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

นายกานต์ เหมสมิติ  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยโดยจะจัดบริจาคครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561   เวลา 10.00 น.  ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11  แล้ว  
สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถลงทะเบียนได้ http://bit.ly/tja-donation

โดยสมาคมได้จัดเตรียมบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส 60 ปี สมาคมฯ และหมวกที่ระลึกให้สำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วย