อบรมการทำไลน์สติกเกอร์

อบรมการทำไลน์สติกเกอร์
ปราเมศ เหล็กเพชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยธีระพงษ์  เจียมเจริญ  จาก Nanami Animation และคณะวิทยากรถ่ายภาพหมู่กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการอบรมไลน์สติกเกอร์ เมื่อ 26 สิงหาคม 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย